Српска уметничка музика као део фонда Музиколошке библиотеке Филозофског факултета у Љубљани: опис и критички осврт

  • Miloš Marinković Junior Researcher, Institute of Musicology SASA, Belgrade; PhD student, Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade
Keywords: Филозофски факултет у Љубљани, Катедра за музикологију, библиотека, српска музикологија, словеначка музикологија, српска уметничка музика, књижна грађа, нотна грађа, звучна грађа

Abstract

У раду се разматра хетерогена грађа српске уметничке музичке баштине, похрањена у Библиотеци Катедре за музикологију Филозофског факултета у Љубљани (Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani). Чињенице да је ова Катедра тридесет година деловала у оквирима југословенске федерације, при чему је била и прва Катедра у тадашњој држави с могућношћу извођења докторских студија, наводе на претпоставке о богатој опскрбљености њеног библиотечког фонда грађом која припада српској музичкој култури. На основу пописа и анализе грађе о српској уметничкој музици, у раду се постојећи материјали разврставају у три одвојене збирке: Музиколошку књижну збирку, Нотну збирку и Звучну збирку. Критичким увидом у сваку од њих, указује се на потенцијале љубљанске музиколошке библиотеке, као својеврсне ‘базе података’ за упознавање или истраживачки приступ уметничкој музичкој култури Србије.

Author Biography

Miloš Marinković, Junior Researcher, Institute of Musicology SASA, Belgrade; PhD student, Department of Musicology, Faculty of Music, University of Arts in Belgrade

Miloš Marinković, Ph.D. student at the Department of Musicology of the Faculty of Music in Belgrade and researcher trainee at the Institute of Musicology SASA. He graduated and obtained his master’s degree at the same department, defending the thesis New Cultural-Festival Perspectives in Croatia and Serbia as a Result of the Socio-Political Transformation of the Music Festival in the SFRY (2018). He was the holder of a scholarship for research at the Faculty of Arts in Ljubljana (Slovenia) during 2019. Marinković’s main field of academic research is contemporary music, and festivals and politics in socialist Yugoslavia.

Published
2020-07-19