Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију
Краља Милана 50, 11000 Београд, Србија

Faculty of Music, Department of Musicology
Kralja Milana 50, 11000 Belgrade, Serbia

Principal Contact

Mirjana Veselinović-Hofman
Editor-in-Chief

Support Contact

Ivana Miladinović Prica
Phone +381 64 24 71 648